نام هنرمند مرضیه مهرخوان
تکنیک اثر. رنگ و روغن روی بوم
ابعاداثر. ۵۰/۶۰
سال خلق اثر. ۱۳۸۸

نظر خود را قرار دهید

*

code